I 2016 hadde selskapet et underskudd før skatt på 63,4 mill NOK, noe som betyr en resultatforbedring på over 137 mill NOK. Resultat etter skatt ble 56,3 mill NOK i 2017, mot et underskudd på 48,5 mill NOK året før.

Omsetningen i 2017 var 713,3 mill NOK. Samtidig har selskapet redusert gjelden med 125 mill i samme periode.

– Jernmalmbransjen er veldig syklisk og prisene variere mye i et produksjonsår, noe som innebærer at vi må ha ekstrem fokus på vår produksjonskost. Den samlede produksjonen i 2017 var egentlig ikke så veldig bra, noe som viser et stort potensial, sier administrerende direktør i Rana Gruber AS, Gunnar Moe i en pressemelding.

– Vi hadde store produksjonsutfordringer og veldig store svingninger i prisene på våre produkter i store deler av 2017. Prissvingningene har fortsatt i 2018, der vi gikk inn i året med relativt høye priser, men disse har falt markant i andre halvår, men så stabilisert seg de siste ukene. Produksjonsutfordringene ser det nå ut til at vi er ute av, noe som i sum gjør at vi har lagt bak oss et bra første halvår. I sum gjør dette at også 2018 ligger an til å bli et bra år, selvfølgelig avhengig av hvordan prisene på våre produkter utvikler seg resten av året, sier Moe.