Emisjon i LNS Mining på 150 millioner kroner: - Det er meget gledelig at eierskapet i LNS Mining fremdeles er på nordnorske hender

DEL

Det ble for kort tid siden gjennomført en emisjon på NOK 150 mill i LNS Mining AS., står det i en pressemelding fra selskapet.

Det er LNS Eiendom, ACEA og AH Holding som deltar i emisjonen, med like andeler.

- Denne emisjonen bidrar til å styrke både Rana Gruber og Greenland Ruby finansielt, noe som er meget viktig for den fremtidige driften av de to selskapene. Det er også svært gledelig at vi har lyktes med å få til en såpass stor emisjon fra utelukkende nordnorske investorer/eiere.

- Vi er svært glade for at vi har lyktes med emisjonen i LNS Mining. Med i emisjonen har vi partnere som vi kjenner godt fra før og har full tillit til. At LNS Mining er heleid av nordnorske interesser er godt nytt for Rana-samfunnet og landsdelen. Det er særdeles viktig at det finnes selskaper som LNS Mining i Nord-Norge også i fremtiden, sier Frode Nilsen, konsernsjef i LNS Gruppen.

- A.H Holding AS er beæret og stolt over å kunne bli medeiér i et så stort og viktig selskap som LNS Mining AS og at det fortsatt er på Nord-Norske hender. LNS Mining AS med Rana Gruver AS og Greenland Ruby er to veldig spennende selskap som vi ser frem til å følge videre, sier Andreas Haugen i AH Holding.

-  Styret i LNS Mining AS har over langt tid vurdert ulike strategiske alternativer for Rana Gruber AS og Greenland Ruby DK  ApS. Som styreleder er jeg veldig glad for at styret og eierne nå har konkludert med at en styrking av egenkapitalen i LNS Mining AS-konsernet gjennom en emisjon, er den beste måten å sikre en videreutvikling av gruve-aktivitetene på Mo og på Grønland. Styret er også veldig glade for at nåværende eiere er villig til å investere mer i virksomheten i tillegg til at vi har fått AH Holding AS som en ny og betydelig eier i konsernet, sier Leif Teksum, Styreleder i LNS Mining AS og Rana Gruber AS.

Kristian Adolfsen sier i en kommentar at han og hans partnere har gått inn med kapital i flere omganger siden sommeren 2016, da han også ble styremedlem i Rana Gruber.           

- Gjennom flere kapitalutvidelser de siste årene har vi gradvis økt vår eierandel i LNS Mining AS/Rana Gruber AS, og det er fordi vi gjennom denne perioden har erfart at Rana Gruber er et veldig vel-drevet selskap, med meget kompetente medarbeidere i alle ledd i organisasjonen. Dessuten synes vi at satsingen på Grønland er veldig spennende. Vi tror derfor at dette kommer til å bli en hyggelig investering for oss, både økonomisk og på andre måter, avslutter Adolfsen.

- Det er meget gledelig at eierskapet i LNS Mining fremdeles er på nordnorske hender og at både gamle og nye eiere viser at de har tro på det vi gjør. Nå er grunnlaget lagt for at vi skal kunne utvikle selskapene i henhold til den strategien som er lagt, sier Gunnar Moe, konserndirektør i LNS Mining AS og Administrerende direktør i Rana Gruber AS, i pressemeldingen.

Artikkeltags