Gå til sidens hovedinnhold

Rana Historielag går inn med opp mot 550.000 kroner i Museumsgården - ber Rana kommune om å bidra med ni ganger så mye

Artikkelen er over 1 år gammel

Det er styret i Rana Historielag som opplyser om at de har vedtatt å gå inn med økt aksjekapital i selskapet Museumsgården AS. Rana Historielag er selv en av to eiere i selskapet, og har 10 prosent av selskapet som eier og drifter Moment. Den andre eieren er Rana Kommune, som sitter på 90 prosent av aksjene i selskapet.

Vedtaket om å gå inn med økt aksjekapital skyldes et behov for å kunne øke egenkapitalen i selskapet i en slik grad at man kan ta opp nødvendige lån for å fortsette å finansiere ombyggingen av tidligere Fjordsenteret.

Pengene det er snakk om utgjør et lån på mellom 12 til 15 millioner kroner, og skal gå til ferdigstillelse av Vitensenteret, ferdigstille utvendig kledning av bygget med inngangsparti mot Moholmen samt rive/bygge nye garasjer for å frigjøre arealet mellom bygget og sjøfronten.

Forutsetningene fra banken for at man skal kunne ta opp ytterligere lån er at man øker egenkapitalen og dermed styrker soliditeten i tilsvarende grad.

Vedtaket til Rana Historielag kommer som en følge av at Museumsgården AS har bedt sine eiere (i et brev datert 12. september) om å øke selskapets aksjekapital. I vedtaket har Rana Historielag vedtatt å gå inn med opp til 550.000 kroner forutsatt at eierandelen i selskapet ikke endres, noe som igjen fordrer at Rana kommune går inn med økt aksjekapital tilsvarende deres eierandel. Eksempelvis: Skal Rana Historielag gå inn med 550.000 kroner, må Rana kommune gå inn med 4,950 millioner kroner slik at totalsummen blir 5,5 millioner kroner.

Styre i historielaget har i sitt vedtak også gitt uttrykk for at de er meget tilfreds med Museumsgården AS sitt kjøp av, tilrettelegging og utvikling av Moment. Samt at de mener at eierne bør få økonomisk handlingsrom til å ferdigstille prosjektet.

I en kommentar sier varamedlem Sverre Å. Selfors i Rana Historielag at det var bred enighet om vedtaket.

- Styret håpet også at Rana kommune vil behandle saken så raskt som mulig. Det er viktig for Museumsgården AS at de får et raskt og positivt svar fra kommunen. Det er i hvert fall viktig for de som ønsker å få gjort ferdig bygningskomplekset også utomhus uten utsettelser.

Les også

Slik blir det nye Vitensenteret: Nesten 3.000 kvadratmeter, 100 utstillinger og 10 til 15 ansatte. – Det blir spektakulært!

Fornøyd med museumsbesøket etter en drøy måned: – Til tross for manglende skilting foreløpig, så viser det seg at folk finner fram til oss

Kommentarer til denne saken