Rana kommune melder at de gjør noen små endringer i de lokale tiltak og anbefalinger som skal gjelde fra og med i dag, 27. januar.

sin hjemmeside har de listet opp alle tiltakene, som vi også gjengir i sin helhet under her:

1. Lokale tiltak og anbefalinger i forbindelse med smitteutbruddet i Rana, gjeldende fra og med 27. januar

Viktigst:

  • Begrens antall nærkontakter.
  • Hold avstand.
  • Ha lav terskel for å bestille time hvis du har symptomer. Ikke vent med å bestille time.

Munnbind:

Rana kommune anbefaler at personer som er 12 år og eldre bruker munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde minst én meters avstand til personer utenfor egen husstand. Aktuelle situasjoner der munnbind kan være aktuelt er ved bruk av offentlig transport eller på arrangementer. Dette er en tydeliggjøring av anbefaling gitt i forrige uke.

Sykehjem:

Rød lys for besøkskontroll sykehjem blir opprettholdt ut uke fem.

Skoler/Barnehager:

  • Båsmo barneskole drives på rødt nivå ut uke fire, og planlegger for gult nivå fra uke fem.
  • Skoler og barnehager fortsetter å drifte etter gult nivå i smittevernveilederen.

Organisert aktivitet:

Organisert aktivitet innendørs for personer som er 16 år eller eldre anbefales avlyst. Dette gjelder både idrettsaktiviteter og annen organisert aktivitet innendørs. Dette tiltaket gjelder ut uke fem.

Utendørs aktivitet for personer som er 16 år eller eldre kan gjennomføres dersom det er mulig å holde avstand.

Barn og unge som er 15 år eller yngre kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt både innendørs og utendørs (Nytt).

Treningssenter:

Personer som bruker treningssenter oppfordres til å utnytte åpningstiden og trene på tidspunkt med færre personer i lokalene.

Basseng:

Basseng kan holde åpent (Nytt).

Skjenkesteder:

Covid-19 forskriften gjelder ved skjenking. Skjenkesteder er informert om kommunens fortolkning av regler for alkoholservering i brev datert 22. januar, og kommunen ber om at skjenkestedene holder seg innenfor disse rammene.

Arrangementer:

For arrangementer gjelder covid-19 forskriften og nasjonale anbefalinger.

2. Lokale tiltak for å redusere risiko for import av muterte virusvarianter

  • Det er viktig at befolkningen unngår å reise til de østlandskommunene som er rammet av smitteutbruddet.
  • Personer som de siste ti dagene har vært i Nordre Follo, Oslo, Enebakk, Ås, Vestby, Nesodden, Indre Østfold, Moss, Frogn og Våler anbefaler vi å teste seg selv om de ikke har symptomer. Test anbefales på dag én og dag syv. De samme personene oppfordres til å jobbe hjemmefra og unngå nærkontakt med personer utenfor egen husstand til de har fått svar på test tatt på dag syv. Hurtigtest er ikke tilstrekkelig og det skal tas PCR-test.
  • For personer som utvikler symptomer etter å ha vært på reise i disse kommunene, oppfordres også husstandsmedlemmer til å være hjemme fra jobb og skole inntil negativt prøvesvar foreligger hos den som har vært på reise.
  • Dersom det ikke er mulig å tilrettelegge med hjemmekontor, må bedrifter gjøre egne risikovurderinger og tilrettelegge slik at kontakt med annet personell minimeres.

Tiltakene gjelder inntil smittesituasjonen med mutert virus i østlandsområdet er avklart.

Covid-19 forskriften beskriver regler for karantene, isolasjon, testplikt, innreiseregler, krav til virksomheter og arrangører. Brudd på forskriften kan medføre straffeansvar.

I tillegg til forskriften finnes det nasjonale tiltak, som i de fleste tilfellene er utformet som anbefalinger. Disse anbefalingene kan du lese om på Helsenorge.no.