Rana kommune har sendt purring - ber gårdeier om snarlig etablering av trasé opp til Skistua