Det er i en pressemelding Rana kommune melder at de inviterer til et digitalt folkemøte torsdag 25. februar. Temaet er uværet Sally som fant sted 21. september 2020.

På folkemøtet skal man oppsummere og evaluere myndighetenes håndtering av hendelsen som blant annet førte til stenging av E6 samt at 1.200 innbyggere ble isolerte.

På det digitale folkemøtet deltar kommunens kriseledelse og representanter fra Statsforvalteren, NVE, Statkraft, Nordland fylkeskommune, Statens vegvesen og Norsk Naturskadepool.

I tillegg til disse er representanter fra fem berørte bygder langs Dunderlandsdalen og tilhørende sidedaler invitert til å delta og komme med innspill via Teams.

– Det er viktig at kommunen evaluerer kriser for å lære og dermed bli bedre rustet til å håndtere liknende hendelser i fremtiden, uttaler rådmann i Rana, Robert Pettersen, i en kommentar.

Det digitale folkemøtet starter klokken 1800 torsdag i neste uke og vil bli streamet.

Bildeserie

SE BILDENE: Flombilder fra Rana, Ranelva og Dalsgrenda