Rana kommune må totalt betale 6.000 kroner hver virkedag fra 1. mars for ikke å sikre og trygge skolemiljøet for to elever, og har fått varsel om en tredje

Rana kommune er ilagt tvangsmulkt på 3.000 kroner for ytterligere en elev, i tillegg til den Rana Blad omtalte tidligere denne måneden. Fylkesmannen har dessuten sendt varsel om tvangsmulkt for en tredje elev, i en helt ny skolemiljøsak.