Pressemelding fra Rana kommune:

Kommunestyret har slått fast at utviklingen av Havmannaksen og Jernbaneparken må skje gjennom et spleiselag mellom kommunen og private. Det blir feil av Næringsforeningens talsperson å hevde at Rana kommune har sagt at privat næringsliv ikke vil bidra med kapital for å utvikle sentrum.

– I budsjettdokumentene til kommunen er det også slått fast at Havmannplassen og Sjøfronten må ferdigstilles før nye prosjekt iverksettes. For å iverksette tiltakene må pengene på bordet, sier rådmann Robert Pettersen i pressemeldinga.

Brutto kostnad for å realisere planen i Jernbaneparken ligger et sted mellom 40-75 millioner kroner i tråd med planen kommunestyret behandlet i 2016. De eneste konkrete bevilgningene fra private er fra Helgeland Sparebank på 2,5 millioner kroner til en industriskulptur som kommer i tillegg til den opprinnelige planen og kostnadsoverslaget. Utover dette er det et foreløpig tilsagn fra Sparebankstiftelsen Helgeland på 1,5 millioner kroner til en utescene i tråd med planen.

 

Fra AMFI og Thon Eiendom er det muntlig antydet et beløp på 2-5 millioner kroner. Bidragene så langt fra private monner ikke skal Havmannaksen og Jernbaneparken realiseres noenlunde i tråd med vedtatte planer. Kommunen har signalisert at et spleiselag mellom kommunen og private må være like store halvdeler hver.

– Uansett må pengene fra private på bordet skal kommunestyret behandle dette på nytt og første mulighet er økonomiplanen til kommunen for perioden 2019-2021, sier rådmann Robert Pettersen i pressemeldinga.

– Det er først og fremst handelsstanden i sentrum som vil dra nytte av disse investeringene med mer aktivitet og folk i byen. Kommunens helhetlige ansvar innebærer at forskjønning av et område like utenfor et kjøpesenter ikke nødvendigvis skal ha prioritet foran alle andre. Andre handelsaktører utenfor sentrum kan komme til å kalle dette konkurransevridning med hjelp av offentlige midler, og det har kommunen et ansvar for å unngå, sier Pettersen.

Han understreker at kommunen har ansvaret for en helhetlig tilnærming til byutviklingen både innenfor og utenfor sentrumsgrensene.

Les også

Rana Blad mener: Det er vanskelig å skjønne hva vi egentlig skal med Nordlandsparken

 

Det var kommunen som påtok seg å rydde opp i Meierikvartalet som eies av andre. Sjøfronten har fått nasjonal oppmerksomhet under utdeling av Landskapsarkitekturprisen i år. Talvikparken vil bli rustet opp som en del av nye Rana ungdomsskole. Likeså Torgkvartalet i Nordlandsveien. Sentrumsparken må vente til nytt kulturhus er avklart. I disse dager ferdigstilles også bydelsparken på Selfors. Dette viser at kommunen har et aktivt engasjement for byutviklingen i Mo i Rana.

Pressemelding fra Rana kommune