Gjennom reportasjer i Rana Blad er vi blitt kjent med hvordan beboere ved to ulike omsorgsboliger i Rana opplever situasjonen. Det de forteller er foruroligende. Situasjonen er at trygghet og kontakt som de ble forspeilet ved å bo i omsorgsboliger ikke er tilstede. Selv om boligene skal være bemannet, er det flere ganger i døgnet ingen ansatte til stede ved boligene. Turnus-skifte og rapport-avlevering skjer et annet sted, og nattevakt er sentralisert med kontakt via utenbys telefon. Det er fint at kommunen ønsker å bruke kvalifisert personell, men om det må gå på bekostning av nærvær er det lov spørre om man ikke taper mer enn man vinner.

Når man leser at nødvendig tilpasninger av leilighet – som fjerning av dørstokk – blir stående lenge på venteliste, er det tydelig at boforholdene ikke prioriteres høyt nok.

Svarene fra ledere i omsorgsavdelingen er desverre ikke beroligende. Om beboere ikke opplever et bedre tilpasset tilbud enn når de bodde hjemme har omsorgsboligene liten funksjon. Om beboere «forventer et sykehjem», så kan det også bety man trenger tilbud som går i den retning. (Behovet for flere sykehjemsplasser er for øvrig vel kjent, og vi venter utålmodig på at de kommer på plass.)

Det er ellers riktig at man ikke trenger en sykepleier for å ha en kaffistund. Hvorfor ikke da ansette miljøarbeidere? Det vises til imponerende tilbud i frivilligheten i Rana. Det er positivt – og nødvendig - at disse tilbudene ønskes velkommen til omsorgsboligene. Men skal «ekstra» omsorg og sosial aktivitet, dvs. alt som ikke har et eget vedtak, være frivillighetens ansvar, eller vil kommunen gå inn i forpliktende samarbeid som innebærer å støtte frivilligheten?

Om det er slik at omsorgsavdelingen mangler budsjett til å forbedre trygghet og nærvær ved bosentrene, er det kommunestyrets oppgave å sørge for at det er mulig å få til. Det må gjerne gjøres som straks-tiltak. For å sitere en av beboerne: «Vi kan ikke sitte her å vente, for vi har ikke mange dager å vente på». Verken ledere i kommunen eller kommunestyre kan være tilfreds med dagens situasjon. I det minste må avdelingen få tilstrekkelig handlingsrom ved utarbeidelsen av nytt budsjett. Helse- og omsorg var noe som ble løftet høyt av dagens posisjon før kommunevalget. Vi vil gjerne se resultat av de løfter som ble gitt da.