Seks sjåfører fikk hvert sitt forenklede forelegg søndag kveld da UP gjennomførte en fartskontroll på Alterneset.

På Twitter skriver Politiet i Nordland at høyest målte hastighet var 71 km/t i 60-sona.