Rana Utvikling og Mosjøen og omegn næringsselskap overleverte i går 13. mai rapporten «Et elektrisk Helgeland» til Olje og Energidepartementet ved statssekretær Tony Christian Tiller. Overleveringen fant sted på Teams. Det skriver Rana Utvikling i en pressemelding.

Markedssjef Jan Gabor i Mo Industripark ga en orientering om industrien på Helgeland og noen av de framtidige planene og utfordringene de står over for. Anders Tørud fra Kunnskapsparken i Bodø presenterte rapporten. Ole Løfsnes, energidirektør i Alcoa Mosjøen formidlet behovet for grønn kraft og for forutsigbare rammevilkår til industrien.

- Kunnskapsparken i Bodø har på oppdrag for Rana Utvikling og Mosjøen og omegn næringsselskap kartlagt Helgeland sine fremtidige kraftbehov. Gode framskrivninger av fremtidig kraftbehov i regionen er et sentralt underlag når det skal gjøres investeringsbeslutninger for utbygginger av energiproduksjon og kraftnett i regionen. Tilstrekkelig tilgjengelig kraft, kraftbalanse og kapasiteter i nettet er helt avgjørende rammebetingelser for industrietableringer, står det i pressemeldingen.

– Denne rapporten viser at elektriseringsbehovet til dagens industri samt framtidige planer for ny industri vil spise opp overskuddskraften i regionen. Hvis planene til næringslivet på Helgeland slår til, vil vi sågar få underskudd av kraft i regionen, sier administrerende direktør i Rana Utvikling, Ole M. Kolstad.

– Rapporten er viktig for oss, sier daglig leder i MON, Espen Isaksen og legger til:
– I vår dialog med sentrale myndigheter og statlige aktører som Statnett, Statkraft og NVE er det av stor betydning at de kjenner til både potensialet i regionen, men også utfordringene med at vi har behov for å opprettholde, men også øke tilgangen på grønn kraft.

Kraftbalansen kan allerede i perioden 0–5 år havne på – 3722 GWh og ytterligere forverres til – 8904 GWh i perioden 5–10 år. Etter 10–15 år forbedres situasjonen noe dersom det bygges ut mer vann og vindkraft, men fortsatt vil underskuddet være på – 5104 GWh.

– Som Vefsn og Rana kommune sine næringsselskaper er vår viktigste oppgave å bevare, samt skape nye arbeidsplasser. Helgeland er en stor norsk eksportregion og det er viktig at beslutningstakere og befolkningen i region forstår at vi er avhengig av mer kraft i årene som kommer, sier Kolstad og Isaksen. De legger til:

– Det at Helgeland allerede i dag er et overskuddsområde for kraft er faktisk en sannhet med modifikasjoner.

I møtet redegjorde Ole Løfsnes, energidirektør i Alcoa Mosjøen at i deler av året er Helgeland en underskuddsregion når det gjelder kraft. Industrien er da avhengig av import av kraft fra Trøndelag og Sverige. I energidebatten, som til tider er høylytt, er det derfor viktig at disse nyansene kommer fram, mener Kolstad og Isaksen.