Med Kvarkenrådet i spissen har Kvarkenregionen blitt bevilget finansiering for prosjektet Nordic Battery Belt Logistics. Partnerskapet skal se på logistikkflyten i Kvarkenregionen i forbindelse med planlagte batterietableringer, inkludert i Mo i Rana.

I prosjektet skal det legges en strategi for hvordan regionens logistikkog infrastruktur bør utvikles for å støtte utvikling av batteriklustret Nordic Battery Belt.

Vasaregionens utviklingsselskap (VASEK) sin nestleder Stefan Råback gleder seg over finansieringsbeslutningen.

– Vasa sammen med Northvolt i Skellefteå og Freyr Batterys planlagte etablering i Mo i Rana utgjør til sammen et batteribelte som påvirker logistikkflyten i hele Kvarkenregionen. Det er en klar fordel at vi kan samarbeide om disse spørsmålene, koble sammen de nye etableringene og sammen satse langsiktig, sier han i en pressemelding.

Kim-André Åsheim som er prosjektleder i Rana Utvikling ser stor nytte av å samarbeide i et batterikluster.

– Det nordiske batteribeltet har lenge blitt diskutert. Med batterifabrikker i Vasa, Skellefteå og Mo i Rana er dette på vei til å bli en realitet. Vi har alt å vinne på et godt samarbeid i denne nye batteriregionen i Europa, sier han.

Jonne Sandberg som er utviklingsdirektør i Karleby, har allerede samarbeidet over lengre tid med eksempelvis Skellefteå.

– I et verdensperspektiv ligger vi nært hverandre og gjennom samarbeid kan vi vise oss enda sterkere og større.

Også Anja Palm som er næringslivssjef i Skellefteå kommune gleder seg over samarbeidet.

– Vi har i dag fantastiske muligheter til å utvikle regionen vår og være en viktig del av den grønne omstillingen, men det innebærer også store utfordringer. Derfor er samarbeid mellom regioner og over landegrenser viktig for å kunne være attraktive for kompetanse og utviklingskapital.

Joakim Strand som er medlem i riksdagen og leder i Kvarkenrådet EGTS, sier følgende:

– Kvarkenrådet er før sin tid når de får i gang prosjektet Nordic Battery Belt Logistics direkte i tilknytning med Johnson Mattheys gode nyhet. Begge prosjektene er en bra måte å samle regionen på, samle krefter og utvikle regionen over landskaps- og landegrenser.

Strand viser til et pågående prosjekt der det jobbes med muligheten for å bygge bru over Kvarken.

I Nordic Battery Belt Logistics skal det jobbes fram en strategi som bidrar til holdbare og kostnadseffektive transporter i regionen i et grenseoverskridende perspektiv. Strategien skal gi en økt forståelse for hvilke nye logistikklinjer som kan forventes å oppstå som følge av pågående og planlagte etableringer av batteriproduksjon i regionen.

Partnerskapet består av Kvarkenrådet EGTS, Vasaregionens utveksling Ab VASEK, Skellefteå kommune, Karlebynejdens Utveckling Ab KOSEK. Ut over dette støttes prosjektet av Rana utvikling, MidtSkandia og Future Cleantec Solutions.

Det totale budsjettet er på 300.000 euro. Det største bidraget kommer fra Interreg Botnia-Atlantica.