Rana vurderer å reise søksmål mot staten i saker om skolemiljø: – Fylkesmannen synes til en viss grad ensidig å ha lagt foreldrenes perspektiv til grunn

Fylkesmannen i Nordland har ilagt Rana kommune som skoleeier tvangsmulkt, for ikke å sikre og trygge skolemiljøet til to elever. Kommuneadvokaten i Rana holder fast på at dette vedtaket bygger på feil faktum.