Statistisk sentralbyrå har nå kommet med ferske tall som viser at folketallet vil synke. Det vil bli en tydelig aldring i Norge, og andelen mennesker som er 70 år og eldre kan bli 21 prosent i 2060. I dag er det 12 prosent.

LES OGSÅ: Meterolog lover at sommeren kommer

– Norge vil snart ha flere rullatorer enn barnevogner, sier Marianne Tønnessen til NTB, som er Statistisk sentralbyrås ekspert på beregninger av befolkningsutviklingen.

Flere eldre

Det er flere grunner til at vi blir færre. Innvandringen til Norge har blitt mindre og det forventes at den fortsetter å synke. Også har fruktbarheten gått ned. I tillegg vil de store gruppene fra etterkrigstiden bli eldre, og derfor er det forventet en stor økning i antall døde.

LES OGSÅ: - Snart vil det være flere med rullatorer enn barnevogner i Norge

Aldringen kommer til å ha størst påvirkning på forsørgerene. I dag har vi tre personer til å ta vare på hver av våre eldre, men i 2060 vil det være kun to. Om 15 år vil det for første gang vær færre unge og barn enn eldre.

Sentraliseringen fortsetter

Større byer og sentrale strøk vil få størst vekst framover, og aldringen vil synes best i diskriktene. Det forventes at flyttemønsteret der unge mennesker flytter til større byer og får barn der fortsetter, mens de eldre blir igjen.

– I enkelte kommuner vil hver tredje innbygger være over 70 år, sier Tønnessen til NTB.

LES OGSÅ: Lege advarer mot værsyke

Folketallet i Rana er forventet å gå fra 26212 mennesker i dag, til 27981 i 2040, samtidig har veksten i Rana det siste kvartalet vært -18 mennesker.