ACR kan bli testarena og øvingsarena for nød- og beredskapsetater