Mistanke om svart og ulovlig arbeidskraft i byggebransjen i Mo i Rana - kontroll avdekket flere grove brudd og flere steder måtte arbeidet avsluttes

Dette bildet ble tatt da etatene hadde kontroll i Rana.

Dette bildet ble tatt da etatene hadde kontroll i Rana.

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

I en pressemelding avslører A-krimsenteret i Nordland at de avdekket flere alvorlige forhold under kontroll på Mo.

- En tverretatlig a-krimaksjon rettet mot byggebransjen i forrige uke avdekket flere useriøse byggeplasser i Mo i Rana. På ni arbeidsplasser ble arbeidet helt eller delvis stanset grunnet manglende sikkerhet, en person unndro seg kontroll og det er mistanke om flere tilfeller av svart og ulovlig arbeid.

Gjennom dagene 16. og 17. oktober gjennomførte a-krimsenteret i Nordland en kartleggingsaksjon av byggebransjen rettet mot privatmarkedet i Mo i Rana og omegn. Målet var å danne et bilde av markedet, og samle informasjon som grunnlag for risikostyrte og kunnskapsbaserte kontroller i ettertid.

-Aksjonen viser er at det er stor aktivitet i Mo i Rana knyttet til byggebransjen og privatmarkedet. Det er mange aktører som opererer i dette markedet, og inntrykket er at en del av disse er useriøse selskaper som ikke ønsker å følge norske lover og regler, sier Per Thomassen, leder for det tverretatlige a-krimsenteret i Nordland, i pressemeldingen.

Brudd på minstelønn

Arbeidstilsynet avdekket hele 37 brudd på HMS-kortregelverket. Det vil si at over 40% av de kontrollerte personene ikke hadde gyldig HMS-kort. Det ble også avdekket brudd på minstelønnsbestemmelsene. På totalt ni arbeidsplasser ble alt eller deler av arbeidet stanset på grunn av mangler ved sikkerheten.

-Arbeidstilsynet vil følge opp alle stansinger og brudd med nødvendige pålegg. Overtredelsesgebyr vil også bli vurdert i hvert enkelt tilfelle, fortsetter Thomassen.

Sikret millionbeløp

Under en av kontrollene innhentet politiet og Arbeidstilsynet verdifull informasjon knyttet til pågående oppdrag og kundeforhold. Denne informasjon, samt opplysninger om eiendommer, ble umiddelbart gitt til Skatteetaten og Skatteoppkreveren i Rana, som kunne sikre verdier for millioner gjennom utlegg i kundefordringer, eiendommer og bankkonto.

Mistanke om svart arbeid og trygdesvindel

A-krimsenteret vil sammen med lokale ressurser hos skatt og politi følge opp flere av aktørene som ble påtruffet under aksjonen. Bakgrunnen er mistanke om både svart arbeid og ulovlig arbeidskraft, samt andre lovbrudd.

Videre vil all innhentet informasjon bli gjennomgått og sjekket opp mot korrekt registrering i registre og systemer, samt innlevering av pliktige oppgaver. NAV-kontroll vil også sjekke informasjonen opp mot ytelser for å avdekke eventuell trygdesvindel.

Ble ikke ID-kontrollert

På en av byggeplassene unndro en person seg identitetskontroll. Hendelsen skjedde i forbindelse med at to utenlandske arbeidere skulle hente ID-papirene sine. Kun en returnerte tilbake til stedet. Saken vil bli fulgt opp av A-krimsenteret i samarbeid med lokale ressurser hos skatt og politi.

Flere tomme byggeplasser

På dag to av aksjonen var det oppsiktsvekkende mange byggeplasser hvor det var tomt for arbeidere, til tross for at det åpenbart pågikk arbeid på adressene. Kontrollørene fikk også inntrykk fra flere hold om at ryktene om kontroll hadde spredd seg etter første dag.

-A-krimsenteret i Nordland vil derfor ha et ekstra fokus på Helgelandsområdet også i tiden fremover, avslutter Thomassen.

Tilsammen deltok 22 personer fra de ulike kontrolletatene på aksjonen. 48 selskaper og 86 personer ble kontrollert. Aksjonen forløp uten større problemer, og kontrolletatene ble godt mottatt på de aller fleste stedene, står det i pressemeldingen.

Fakta A-krim

  • Et tverretatlig samarbeid mellom fire offentlige etater har siden åpningen av a-krimsenteret i Nordland i mai 2017 arbeidet med å bekjempe kriminalitet i arbeidsmarkedet.
  • Etatene som deltar i samarbeidet er Arbeidstilsynet, Skatteetaten, Nordland politidistrikt og NAV kontroll. Andre offentlige kontrolletater som Skatteoppkreverne blir koblet på etter behov.
  • Målet med samarbeidet er å avdekke arbeidslivskriminalitet. Dette kan være brudd på arbeidsmiljøloven, svart økonomi, trygdesvindel, ulovlig arbeidskraft og utnyttelse av sårbare arbeidstakere.
  • Samarbeidet har særlig fokus på bygg- og anleggsbransjen, servering, fiskeri, bilverksted og transport.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken