Det kan bli vanskelig for rektorene og deres ansatte å løse oppgavene uten å komme i konflikt med Opplæringsloven

SKOLE: Hva slags skole får vi skoleåret 2015/ 2016 i Rana med så mange reduserte årsverk uten at det foreligger endring i oppgaver som skal løses, færre klasser eller nedgang i antall skoler? Foto: Øyvind Bratt

SKOLE: Hva slags skole får vi skoleåret 2015/ 2016 i Rana med så mange reduserte årsverk uten at det foreligger endring i oppgaver som skal løses, færre klasser eller nedgang i antall skoler? Foto: Øyvind Bratt

Artikkelen er over 4 år gammel

Spør hva slags bemanning og undervisning blir det i Ranaskolene 2015/2016?

DEL

LeserbrevSKOLE: Åpent brev til politiske gruppeledere, ordfører og rådmann.

Utdanningsforbundet Rana har fulgt med på de siste års debatter i kommunestyret rundt rammevilkår til skolesektoren i Rana. Mindre rammer de siste årene har medført en nedgang i årsverk for Ranaskolene. Nå arbeider den enkelte rektor med budsjettet for skoleåret 2015/2016.

Skolesjefen har fordelt rammebudsjettet ut til den enkelte skole ut fra en fordelingsmodell vedtatt av kommunestyret kalt Møllebakmodellen. (Kan denne modellen brukes fullt ut med dagens rammer? Utdanningsforbundet mener nei!) I Rana Blad onsdag 18. mars uttaler skolesjefen en mulig nedgang på 16 lærerårsverk med full årseffekt for 2015. Oppgavene i skolen planlegges utført mellom 1. august og 31.juli året etter. 1. august ansettes det personale som er tilstrekkelig til å løse skolens ulike oppgaver for ett skoleår. Dette medfører at budsjettkuttet vedtatt av kommunestyret i desember 2014 for året 2015, stort sett ikke kan iverksettes før 1. august 2015. Det vil si opp mot 38 færre årsverk fra høsten når hele reduksjonen for 2015 skal tas ut i løpet av 5 måneder.

Kommunestyret har ikke vedtatt kutt i oppgavene som skal utføres. Det er fortsatt like mange skoler. Nedgang i grupper/klasser er nesten ikke til stede selv om elevtallet går noe ned. De tomme pultene finnes i antall av en og to i ulike klasserom spredt i hele kommunen.

Skolesjefens beregning av 16 reduserte lærerårsverk utgjør en dramatisk nedgang i antall ansatte i skolene i Rana fra 1. august 2015. Dersom skolene skal klare å holde seg innenfor rammene som er gitt, må det reduseres fra nevnte dato med kanskje opp mot 38 lærerårsverk. For Utdanningsforbundet er dette svært bekymringsfylt.

Hva slags skole får vi skoleåret 2015/ 2016 med så mange reduserte årsverk uten at det foreligger endring i oppgaver som skal løses, færre klasser eller nedgang i antall skoler? Skolene utfører det meste som lovpålagte oppgaver. I dette er det også elever som trenger ekstra tilrettelegging eller spesialundervisning etter opplæringslovens § 5.1. Samme lov sier også at alle elever har rett til tilpasset opplæring, noe som krever styrking av timer til undervisningen.

Utdanningsforbundet regner med at det er innenfor de to siste tjenestene at reduksjonene må komme. Større reduksjoner her over ett skoleår er svært dramatisk, og det kan bli vanskelig for rektorene og deres ansatte å løse oppgavene uten å komme i konflikt med Opplæringslovens mange plikter og rettigheter.

Dersom skolesektoren må iverksette en slik kraftig reduksjon i antall lærerårsverk fra denne høsten, medfører dette en mulig masseoppsigelse etter arbeidsmiljølovens § 56 A. Skolesjefen håper at dette kan løses delvis ved naturlig avgang og frivillige permisjoner. For Utdanningsforbundet er det greit med gode rutiner ved nedbemanning, men for skoleåret 2015/2016 betyr det en voldsom reduksjon av ansatte rundt våre elever.

Kommunen har ansatt et konsulentfirma for å sette søkelyset på og vurdere framtidens skole i Rana. Utdanningsforbundet Rana ser fram til å vurdere konklusjonene i dette arbeidet, men så langt er det lite som er endret i skolens tjeneste. Derfor er det svært vanskelig for oss å se hvordan årets mulige masseoppsigelse skal løses. Vi ber alle parter om å vurdere situasjonen som er oppstått. Vi ønsker at elevene i alle Ranas skoler skal ha god kvalitet i undervisningen, og få gode opplevelser i trygge omgivelser. Det gir best grunnlag for læring.

Kari Brekke Arnesen, Leder/hovedtillitsvalgt

Johannes Lillevold, Hovedtillitsvalgt For Utdanningsforbundet Rana

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags