Dømt i tingretten: Skjenket mindreårig jente alkohol, så hadde han seksuell omgang med henne

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

En ranamann i begynnelsen av 20-årene er av tingretten dømt til betinget fengsel for å ha hatt seksuell omgang med ei 15 år gammel jente.

Tiltalte erkjente straffskyld da han møtte i Rana tingrett før jul.

Mannen hevdet at han trodde at fornærmede var over 16 år på det aktuelle tidspunktet, når hun derimot var 15 år og 7 måneder.

Retten slår imidlertid i dommen fast at uaktsomhet knyttet til alder ikke er straffriende, når det gjelder seksuell omgang med mindreårige.

Hendelsen som ligger til grunn for tiltalen, skjedde en stund tilbake i tid, på en fest hos tiltalte der det var flere personer til stede. Her skal det ha blitt servert alkohol også til personer under 18. På et tidspunkt hadde tiltalte og fornærmede seksuell omgang på badet.

At tiltalte serverte jenta alkohol forut for overgrepet, har tingretten funnet straffskjerpende. Retten har på den andre siden funnet flere formildende omstendigheter i saken.

Seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år har en strafferamme på inntil seks års fengsel. Retten har funnet at en straff på tre måneder betinget fengsel er passende. I tillegg må tiltalte betale 50.000 kroner i oppreisningserstatning til fornærmede.

Artikkeltags