Flere hundre møtte opp i Rana for å demonstrere mot at Norge skal knyttes enda tettere mot EUs energiunion, gjennom ACER. Lars Frøysa, klubbleder for Celsa Armeringsstål, sier at dette er en kamp som de må kjempe i oppoverbakke.

– Nå er det vel overvekt for at det skal bli ja, men vi skal kjempe med nebb og klør for at vi ikke skal inn i ordningen. Til slutt handler dette om arbeidsplasser for folk på gulvet og vi kan ikke sitte stille og godta at dette skal skje, sier han.

Han får støtte fra Tommy Ranov Nystad i LO.

– Nordland og Rana kommune har sagt nei til dette, men det gjenstår ufattelig mye jobb for at vi skal få gjennomslag. Vi er jo tross alt bare en dråpe i havet, men desto flere demonstrasjoner som denne så vil kanskje flere forstå hvor farlig dette er for industrien, sier han.

Frøysa er enig og sier folk flest ikke ser konsekvensene av det som kan skje.

– Får vi dette tredd nedover hodet så er det for seint å snu. Derfor må vi ta kampen her og nå for å vise at vi er mot, samtidig som vi må opplyse folk om hva dette egentlig går ut på. EUs overordnede mål er å skape et kraftmarked der prisforskjellene ikke er større enn 2 øre kW/h.

For å nå dette må det bygges opp et europeisk nett for strøm der nasjonale hensyn ikke skal tas. For Norges del betyr dette flere utenlandskabler som kobler Norge opp mot land med høyere kraftpriser enn de industrien og private forbrukere har i dag.

Dette vil få dramatiske konsekvenser for norsk energipolitikk, som i tillegg vil gi økte strømpriser for forbrukeren, industrien og det offentlige. Det er et slag i ansiktet på samtlige ansatte i Mo Industripark og resten av kraftforedlende industri, de som i praksis er en av bærebjelkene i det såkalte grønne skiftet.

Vi krever at norsk kraft skal brukes til å utvikle landet og ber regjering og storting reservere Norge mot suverenitetsavståelse til EU, sier Frøysa.

Kjell Idar Juvik talte under demonstrasjonen.

– Dagens arrangementer blir lagt merke til på Stortinget. Jeg skal bruke de kontaktene jeg har i denne saken og følge dette opp, helt fram til votering.

Det må ikke bli slik at Norges rene fornybare energi kun skal være Europas grønne batteri og brukes til eksport. Vi må derfor fortsette kampen. Norge skal fortsatt eie og selv bestemme over energipolitikken i landet, sa Juvik.

Geir Waage, ordfører i Rana, var klar på at man ikke må gi ved dørene i denne saken.

Nord-Norge har et stort kraftoverskudd og dette må brukes til miljøvennlig industri i landsdelen. Det må ikke bygges flere utenlandskabler, for de trenger vi ikke. Dette må Stortinget si nei til, sa Waage.