ACR kan bli brukt som opplæringsarena for nødetater og Forsvaret: – Det er stor interesse