26.281 innbyggere bor nå i Rana - se tallene for din kommune

DEL

SSB la nylig ut sin befolkningsstatistikk for andre kvartal 2018.

Den viser at Rana nå har 26.281 innbyggere, noe som er en økning på 69 siden utgangen av første kvartal i år.

I Nesna bor det nå 1.826 mennesker, noe som er eksakt samme tall som utgangen av første kvartal.

I Hemnes økte befolkningen med 14 personer fra utgangen av første kvartal 2018. 4.511 personer er registrert i kommunen ved utgangen av andre kvartal 2018.

For Lurøy er det en nedgang for samme periode. 11 færre innbyggere betyr at det er registrert 1.904 i kommunen.

Træna har fått en ekstra innbygger i andre kvartal. 457 innbyggere kan kalle seg en del av Havfolket i kommunen.

I Rødøy bor det nå 1.241 innbyggere. Dette er en nedgang på tre personer i andre kvartal.

For nabokommunen Vefsn var det ved slutten av andre kvartal registrert 13.433 innbyggere, noe som er en nedgang i befolkningen på 24 personer.

For fylket under ett så var det 243.514 nordlendinger registrert ved utgangen av andre kvartal 2018. Dette er en oppgang siden inngangen på kvartalet på 144 personer.

Størst i fylket er Bodø. Her var det en befolkningsvekst i andre kvartal på 101 personer, noe som betyr at 51.782 personer bor i kommunen.

I Norge bodde det ved utgangen av andre kvartal 5. 312. 343 personer. Det er en økning på 9.565 siden inngangen av kvartalet.

Det er 1.050 færre enn i samme periode i fjor. Man må helt tilbake til 2005 for å finne en svakere folkevekst i andre kvartal.

Det ble født 14.700 barn i andre kvartal. Det er en nedgang på 400 fra samme kvartal i fjor og omtrent 4 prosent lavere enn gjennomsnittet for april, mai og juni i de siste 20 årene. Antallet dødsfall holdt seg konstant.

Fødselsoverskuddet var størst i Oslo, Rogaland, Akershus, Hordaland og Vest-Agder når man ser overskuddet i sammenheng med det totale folketallet i fylket.

I fylkene Hedmark, Oppland og Telemark døde det flere enn det ble født.

I andre kvartal gikk folketallet litt tilbake i fylkene Finnmark, Oppland, Vest-Agder og Sogn og Fjordane. Resten av fylkene hadde befolkningsvekst, og veksten var størst i Oslo og Akershus.

Her kan du se alle tallene.

Artikkeltags