Nord-Norges største industrityngdepunkt kan bli uten akuttsykehus i framtida: – En katastrofal beslutning som ikke er til å leve med

Industriledere i Rana og Mo industripark mener konsekvensene av sykehusvedtaket kan få store konsekvenser. F.v. Administrerende direktør i Rana Gruber og LNS Mining, Gunnar Moe, administrerende direktør Sintef Molab, Eigil Dåbakk, verksdirektør Elkem Rana Frode Johan Berg, verksdirektør Ferroglobe, Roar Bustnes og administrerende direktør i Momek Group, Wiggo Dalmo. Celsa og Freyr hadde ikke mulighet til å være til stede på bildet.

Industriledere i Rana og Mo industripark mener konsekvensene av sykehusvedtaket kan få store konsekvenser. F.v. Administrerende direktør i Rana Gruber og LNS Mining, Gunnar Moe, administrerende direktør Sintef Molab, Eigil Dåbakk, verksdirektør Elkem Rana Frode Johan Berg, verksdirektør Ferroglobe, Roar Bustnes og administrerende direktør i Momek Group, Wiggo Dalmo. Celsa og Freyr hadde ikke mulighet til å være til stede på bildet. Foto:

DEL

Industrityngdepunktet i Nord-Norge med flere tusen arbeidsplasser befinner seg i Mo Industripark, i Rana kommune. – Katastrofe, sier industrilederne om at Rana i framtida kan stå uten akuttsykehus.

Det kan nemlig bli realiteten etter at flertallet på sju i styret til Helgelandssykehuset Mo i Rana stemte for at det i framtida kun skal være ett sykehus på Helgeland, og det skal være i Sandnessjøen. I tillegg skal det være et distriktsmedisinsk senter i Rana og i Brønnøysund. Bare fire stemte for innstillinga til administrerende direktør i Helgelandssykehuset, Hulda Gunnlaugsdottir, om stort akuttsykehus i Rana, akuttsykehus i Sandnessjøen, begge med akuttkirurgi og fødeavdeling samt DMS i Mosjøen og Brønnøysund.

– Inne i Mo Industripark er bedriftene særdeles opptatt av HMS og sikkerhet hver eneste dag. Men når det skjer noe, må vi være trygge på at kompetansen til å håndtere det finnes i nærheten. Det er utenkelig at vi i Rana ikke skal ha et akuttsykehus i umiddelbar nærhet til parken, med tusenvis av industriarbeidsplasser, sier administrerende direktør i Sintef Molab, Eigil Daabak.

Han leder Norges største privateide laboratorieselskap.

- Vi har kjemikalier her som er merket "dødelig". Jeg tør ikke tenke tanken på at vi ikke skal ha tilgang på akuttjenester hvis det skulle skje noe, sier Daabak.

Syv næringslivsledere: Mo i Rana har potensiale til å bli en tredje vekstmotor i Nord. Da må sykehuset være på plass

Administrerende direktør i Rana Gruber og LNS Mining, Gunnar Moe, er leder for Norges største mineralbedrift med landets største underjordiske gruve.

– Ingen andre arbeidsplasser har en sånn risikobelastning som Rana Gruber. Nærheten til akuttsykehus er avgjørende. Det betyr ikke at det er farlig, men noen arbeidsplasser er mer risikofylt enn andre. Når man jobber flere hundre meter under jorda må tilgangen til ekspertise være til stede når det trengs, understreker Gunnar Moe.

Wiggo Dalmo er administrerende direktør i Momek Group, Nord-Norges største mekanikerkonsern. Han reagerer slik på indikasjonen på at Rana i framtida kan stå uten akuttsykehus: – En katastrofal beslutning. Konsekvensene er ikke til å leve med.

Mo Industripark er et lokomotiv i Nord-Norge, og det er nyetableringer på gang som er stor også i norsk sammenheng, påpeker Gunnar Moe.

– Hvordan vi tar vare på mulighetene og tar ansvar for omstillinga i et grønt skifte avhenger av at det fortsatt er et sykehus i kommunen. Å legge det ned motvirker det vi prøver å få til, sier Dåbakk.

Rana Grubers øverste leder Gunnar Moe presiserer at reaksjonen fra industrilederne på ingen måte er en egosentrisk ranatrip.

– Det som skjer og har skjedd i industrien og andre prosjekter gir en verdiskapning for hele Helgeland og Norge. Det er enormt viktig i framtida at det tas en beslutning som ikke rammer de planene og utviklinga som skal skje i framover, sier Moe.

Bedriftene som utgjør Mo Industripark eksporterer for 5 milliarder kroner årlig, og sørger for en verdiskapning på 7 milliarder kroner. De utgjør cirka 2.300 arbeidsplasser.

Industrilederne håper budskapet deres når fram til Fylkestinget som skal gi sin uttalelse i sykehussaken på Helgeland i neste uke, til administrerende direktør i Helse Nord Lars Vorland, som skal ha sin innstilling klar 11. desember, til styret i Helse Nord som skal behandle saken 18. desember og helseministeren som avgjør sykehusstrukturen på Helgeland i januar 2020.

Om et endret sikkerhetsaspekt som følge av at sykehuset legger ned, vil påvirke viljen til å satse i Rana, sier Gunnar Moe dette:

– Bare i Rana Gruber har eierne LNS investert 1,2 milliarder kroner siden 2008 – fordi de har tro på bedriften og på utvikling. Vi har vokst, og har planer for videre vekst, men det ligger en helhetstanke bak enhver beslutning. Å legge ned sykehuset, hjelper ikke. Vi har tatt for gitt at det vil være et akuttsykehus i kommunen.

Verksdirektør hos Ferroglobe, Roar Bustnes er opptatt av utfordringene bedriftene kan møte med å rekruttere fagfolk dersom sykehuset blir borte.

– Det er utfordrende nok å skaffe kompetent arbeidskraft. Det blir verre dersom det blir enda vanskeligere for partneren å finne seg arbeid i Rana, sier Bustnes.


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken