Gå til sidens hovedinnhold

Jervemor og valper på Skonseng må bøte med livet: - Det finnes ikke annen tilfredsstillende løsning i det aktuelle området

Artikkelen er over 3 år gammel

I et brev til Fylkesmannen i Nordland datert 4. mai ba Lasken beitelag på Skonseng i Rana om tillatelse til et ekstraordinært uttak av jervhi.

I brevet opplyser beitelaget at det nå er to jervhi i to nabobeiteområder. Beitelaget frykter derfor store lammetap tidlig i beitesesongen.

Beitelaget viser videre til at den ene av tispene som har hi med stor sannsynlighet var den som forårsaket deler av tapene beitelaget hadde i området i fjor høst.

Les også

Ber om ekstraordinært uttak av jerv i Rana

 

Nå har de fått svar fra Miljødirektoratet. Det skal tas ut ett voksent dyr og hennes valper.

- Miljødirektoratet iverksetter etter søknad felling av inntil 1 mordyr og valp(er) av jerv i kjent hilokalitet i Lasken beitelag, Rana kommune, Nordland fylke. Miljødirektoratet v/Statens naturoppsyn (SNO) er ansvarlig for gjennomføring av fellingsforsøket. Skadefellingen gjennomføres for å hindre skade på tamrein og husdyr.

Direktoratet vurderer at det ikke finnes annen tilfredsstillende løsning i det aktuelle området enn ekstraordinært uttak av jerv vinteren/våren 2018. Et slikt uttak vurderes ikke å være til skade for jervebestanden overlevelse, eller å komme i konflikt med det nasjonale bestandsmålet for jerv, skriver Miljødirektoratet i sitt svar.

Kommentarer til denne saken