Interessen for Kirkevalget synes å være større enn på lenge

Kapasitet: – Det er bare å komme hvis du vil forhåndssteme, sier fungerende kirkeverge Ine Kristin Risvik.

Kapasitet: – Det er bare å komme hvis du vil forhåndssteme, sier fungerende kirkeverge Ine Kristin Risvik.

Artikkelen er over 4 år gammel

Interessen for Kirkevalget synes å være større enn på lenge, og fungerende kirkeverge Ine Kristin Risvik oppfordrer alle som kan til å benytte stemmeretten.

DEL

– Vi har kapasitet til å ta unna flere som vil forhåndsstemme, så det er bare å komme, sier avdelingsleder stab i Rana kirkelige fellesråd og fungerende kirkeverge, Ine Kristin Risvik.

Hun utelukker ikke at homofilidebatten har bidratt til å øke oppmerksomheten rundt kirkevalget i år. Det har også vært en del medieoppmerksomhet som følge av at personer som ikke er døpt eller har meldt seg ut av kirken, likevel står i medlemslistene.

– Dette jobber vi med å finne årsaken til, og rydde opp i. Samtidig får vi også henvendelser fra folk som ikke har stemt ved tidligere kirkevalg, men som nå vil gjøre det. De vil forsikre seg om at de står i manntallet vårt, sier Ine Kristin Risvik.

Samtidig valg

All forhåndsstemming foregår i lokalene til Rana kirkelige fellesråd i Sørlandsveien. Det ordinære valget avholdes samtidig med kommune- og fylkestingsvalget 13. og 14. september.

Menighetsrådene er selv valgstyre, men arbeidet de legger ned skjer på frivillig basis. Fellesrådet bistår derfor med organisering og praktisk tilrettelegging.

– Denne uka arrangerer vi for eksempel valgkurs for menighetsrådene, for å sikre at alt går rett for seg på valgdagen, sier Risvik.

I Rana er det seks sokn; Sjona, Nord-Rana, Mo, Gruben, Røssvoll og Nevernes. Antall medlemmer i menighetsrådene bestemmes av Menighetsmøtet, som er det ulike menighetsråds «årsmøte». Nord-Rana er størst med ti medlemmer og fem vara.

– Alle menighetsrådene velger en representant til fellesrådet, som dessuten består av prosten i Indre Helgeland prosti, en politisk representant og kirkevergen som administrativ leder.

Legger føringer

– Hvem som sitter i menighetsrådene påvirker lokalsamfunnet vi bor i på ulike måter. Det er de som, for eksempel, godkjenner hvilken musikk som kan spilles i kirka, og eventuelt hvilke artister som får opptre der. Det er de som legger føringer for arbeid blant eldre ute i menighetene. De lager offerlister og bestemmer hvem de vil gi midlene til som samles inn. De har betydning for innholdet i trosopplæringen til barn og unge fra 0 til 18 år. Menighetsrådene har også innflytelse på tilsetting av prester gjennom uttalerett og sin representant i fellesrådet, sier Ine Kristin Risvik og legger til:

– Det er mange grunner til å engasjere seg i Kirkevalget, også for dem som ikke oppsøker kirka veldig ofte. Det handler om å møte ei kirke vi kan kjenne oss igjen i, når vi trenger den.

Artikkeltags