34 millioner i overskudd: – Gjør oss bedre rustet til å realisere kommunens ambisjoner