Tiltalt for tjuetalls forhold: psykotisk og dømt til tvungent psykisk helsevern

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Mannen sto tidligere i måneden tiltalt for i overkant av 20 ulike forhold. Blant disse var grov tvang mot en taxisjåfør, som ble tvunget til å kjøre rundt i byen med en kniv mot hodet.

Tiltalen omfattet også et overfall på en sykepleier på et av Mo i Ranas legekontorer.

Til stede i Rana tingrett var også to rettsoppnevnte psykiatrisk sakkyndige som konkluderte med at tiltalte var psykotisk, med schizofrene symptomer, og at han antas å ha vært psykotisk og dermed strafferettslig utilregnelig under handlingene i tiltalen.

Påtalemyndigheten la i retten ned påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern, noe tingretten også har sluttet seg til.

Artikkeltags