Prest Leif Larssen inviterte på strak hånd Anita Skorgan tilbake til kirkens jubileum i 2024: – Jeg har aldri hatt en booking så langt fram