For første gang står Båsmokoret på programmet til Vinterlysfestivalen, og nå blir det ønskereprise

For første gang står Båsmokoret på programmet til Vinterlysfestivalen, og nå blir det ønskereprise med Erik Bye-konserter både på Lovund og på Mo i Vinterlyskveldene.