Rana kommune får 120.000 kroner fra staten til gang- og sykkelvei i sentrum: - Vi gleder oss til et grønnere Mo i Rana

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Rana kommune offentliggjorde støtten i en pressemelding onsdag:

​Det gir midler blant annet til å etablere flere sykkelparkeringer. Det er særlig viktig å få gode sykkelstativ ved skolebygningene for den nye Rana ungdomsskole. Flere elever vil kunne sykle til skolen og færre bli kjørt med bedre sykkel- og gangvei.

 - Når deler av Nordlandsveien gjøres om til grøntområde med gang- og sykkelvei håper vi på mindre biltrafikk og mer sykkelbruk og gange i området, sier seksjonsleder for miljø og landbruk Hilde Sofie Hansen i Rana kommune.

Med mindre biltrafikk vil det også bli mindre utslipp og forhåpentlig mindre svevestøv i dette området noe som er bra for alle som går på skole, bor eller jobber i dette området.  Biltrafikken skal ikke flyttes over på boliggater, men ledes utenom, sier seksjonsleder for miljø og landbruk Hilde Sofie Hansen.

Ved å etablere ny park og torgområde ved nedre del av Nordlandsveien, i Skolegata og mot Talvikparken ønsker kommunen å oppnå bedre byrom for opphold, aktivitet og lek i en trygg atmosfære med mer grøntområde uten nærgående biltrafikk i grøntområdet. Derfor blir opparbeidelsen av grøntområdene kombinert med trafikkregulerende tiltak for å unngå at trafikken flyttes over på boliggater.

Kommunestyret vedtok reguleringen av området i juni, og arbeidet med opparbeidelsen starter allerede til høsten og skal være ferdig neste år.

 - Vi er glade for at vi får av de statlige midlene for klimatiltak i kommunene, og gleder oss til et enda grønnere Mo i Rana hvor det skal bli enda bedre for de syklende og gående, sier seksjonsleder for miljø og landbruk Hilde Sofie Hansen, i pressemeldingen fra kommunen.

Artikkeltags