– Rana er blitt rana for yrkesfag. LO krever å få tilbake linja industriteknologi

VG2 Industriteknologi er et viktig yrkesløp for næringslivet i Rana. Nå krever LO i Rana og omegn at fylkesrådet oppretter dette utdanningsløpet igjen snarest mulig.

VG2 Industriteknologi er et viktig yrkesløp for næringslivet i Rana. Nå krever LO i Rana og omegn at fylkesrådet oppretter dette utdanningsløpet igjen snarest mulig. Foto:

DEL

LeserbrevLO i Rana og omegn er sterkt bekymret for ranet av yrkesfaglige tilbud ved Polarsirkelen videregående skole. Skolen har sammen med lokale bedrifter og nettverk hatt som sitt primære ønske å få tilbake VG2 industriteknologi. Linjen gir grunnlaget til mange ulike fagbrev som industrimekaniker, industrirørlegger, platearbeider, sveiser og mange flere. Ønsket om gjenoppretting av linjen har igjen blitt avvist fra fylkesnivå.

Administrasjonen i fylket foreslår i tillegg å legge ned VG2 data og elektronikk ved skolen. Da vil lokale IKT og elektronikkbedrifter om noen år stå nærmest uten tilbud om arbeidskraft på fagarbeidernivå. Dette føyer seg inn i en svært bekymringsfull utvikling. Det blir hvert år færre tilbud til ungdom på nord Helgeland som ønsker å gå yrkesfag.

Krever Industriteknologi

LO i Rana og omegn krever å få opprettet VG2 industriteknologi, unngå nedleggelse av vg2 data og elektronikk, samt unngå framtidige forslag om svært uheldige nedleggelser.

Med en av Norges største industriparker plassert på Mo er det et absolutt krav at det finnes tilbud for elevene ved Polarsirkelen vgs. til å søke på linjer som retter seg direkte mot industrien. Dette er programområdene vg2 automatisering, vg2 kjemiprosess og vg2 industriteknologi. Med over 1000 elever ved skolen er det helt uakseptabelt at ikke alle disse tre klassene med til sammen 45 elever er med i tilbudet elevene kan søke på. I dag mangler vi som kjent industriteknologi av disse tilbudene som alle er svært viktige for en konkurranseutsatt industri.

Kutt i yrkesfag rammer næringslivet

Vi skjønner at elevtallet de senere år gått noe ned, men at dette lokalt har gått så mye ut over yrkesfag er helt uakseptabelt. Dette rammer både næringsliv og industri, og ikke minst ungdom som ønsker seg til yrkesfag. Industri og bygg er spesielt avhengige av fagarbeidere, uten disse stopper produksjonen opp.

Noen tall som illustrerer utviklingen på yrkesfag de senere år:

I skoleåret 2011/12 var det 1288 elever ved Polarsirkelen vgs.

834 elever gikk da på yrkesfag mens 454 elever gikk studiespesialisering/studieforberedende.

I skoleåret 2019/20 er det 1032 elever.

450 elever går nå på yrkesfag mens 582 elever går på studiespesialisering/studieforberedende.

Dette betyr at det i årets elevtall er 384 færre elever på yrkesfag og 128 flere elever på studiespesialisering/ studieforberedende enn det var i skoleåret 2011/12!

Yrkesfag er framtidsrettet

LO i Rana og omegn reagerer sterkt på ranet av yrkesfaglige tilbud ved Polarsirkelen vgs. Hvis vi tenker framtidsrettet burde vi i tillegg sko oss for en batterifabrikk med 2500 ansatte der minst halvparten vil være fagarbeidere. Mangelen på fagarbeidere kan da bli prekær, spesielt innen automatisering og kjemiprosess.

LO i Rana og omegn støtter heller ikke fylkesadministrasjonens sitt forslag om å omgjøre de to halve studieforberedende klassene KDA (Kunst, design og arkitektur) og MD (Medier og kommunikasjon) til en hel klasse Medier og kommunikasjon. Dette gir bare et dårligere tilbud til elevene uten å styrke noen yrkesfag.

Nordland er et industrifylke der fagarbeideren er helt avgjørende for industriens eksistens og konkurransekraft.

LO i Rana og omegn er svært bekymret over tilgangen på fagarbeidere i framtiden hvis ikke fylkeskommunen i sterkere grad lytter til hva partene i arbeidslivet, bedrifter og lokale nettverk mener når det gjelder tilbudsstrukturen på de videregående skolene rundt om i fylket.

Lokalt i Rana er vi blitt rana for yrkesfag.


Øystein Fagerli

Leder i LO i Rana og omegn

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags