Rana Blad mener det er på tide at politikerne i Rana - anført av ordføreren - sier klart fra om at framtidens nye sykehus på Helgeland skal ligge her

Støtte: Rana kommunes ordfører Kai Henriksen (t.h) til stede på høringskonferansen om framtidas sykehus. Foto: Øyvind Bratt

Støtte: Rana kommunes ordfører Kai Henriksen (t.h) til stede på høringskonferansen om framtidas sykehus. Foto: Øyvind Bratt

Artikkelen er over 5 år gammel

DAGENS LEDER: Samlet tegner det seg et klart bilde av hvor sykehusdebatten på Helgeland er i ferd med å ta veien. Det vil rimelig raskt for alvor begynne å handle om geografi.

DEL

Dagens lederStyret i Helgelandssykehuset har talt.

Det gjorde de siste dagen i april da styret hadde møte for å behandle Utviklingsplan 2025 for sykehuset. Og talen er rimelig klokkeklar - å utrede en framtidig sykehusstruktur på Helgeland med to sykehus med kirurgisk akuttberedskap og avdeling er for mye.

LES MER: Styremøte i Helgelandssykehuset: – Utopi med to sykehus

Enstemmig har sykehusstyret vedtatt at det skal arbeides videre med alternativ 2 og 3. Det betyr at det enten blir ett nytt samlet sykehus for hele Helgeland (alt. 3), eller et nytt sengesykehus med kirurgisk akuttberedskap og avdeling og 3 lokalmedisinske sentre lokalisert til nåværende sykehus (alt. 2). De nåværende sykehusene ligger som kjent i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen.

Vedtaket i sykehusstyret er etter vårt skjønn riktig og klokt. Til grunn ligger et grundig utredningsarbeid med stor grad av åpenhet og involvering av berørte parter i prosessen så langt. At seks høringsinstanser har tatt til ordet for en to-sykehusløsning har sykehusstyret rett og slett avvist. Og det med rette.

For framtidens sykehus på Helgeland skal og må handle om å få mest og best mulig sykehus og helse for pengene i form av et høykvalitets tilbud.

For å få det til må det etableres et attraktivt sykehus med store nok fagmiljø som høyt kvalifiserte leger og annet helsepersonell vil søke seg til og arbeide for. Og da selvfølgelig på et sted der disse menneskene vil bo.

Rana kommune er en av de seks som har ønsket utredet en to-sykehusløsning. Vi har sagt det før, men må gjenta det; Det er ingen god løsning fordi den skjeler mer til det næringspolitiske og geografipolitiske i sykehusdebatten, enn det helsepolitiske og sykehusfaglige.

Vi merker oss at ordfører i Rana, Kai Henriksen, okker seg over sykehusledelsen og sykehusstyrets holdning i et intervju i NRK Nordland før helga. Motivet er redsel for uro i den videre prosessen. Vel, han og kommunestyret i Rana om det.

Vi er rimelig sikker på at det blir både uro og redsel uansett hva som utredes hvis en ikke evner å snevre inn saken til kjernen av hva den skal og bør handle om, nemlig et robust framtidsretta sykehus.

Ledelsen ved sykehuset og sykehusstyret har klart det forbilledlig til nå. Vårt gode råd til politikerne i Rana, og for den del Indre Helgeland Regionråd, er at de nå innser realitetene i sykehusstyrets vedtak.

Alternativene det skal arbeides med videre er klare, også har en fått med perspektivene som omhandler psykisk helsevern og rus. Videre vet vi at den nasjonale helse- og sykehusplanen snart er klar med sine føringer.

Samlet tegner det seg derfor et klart bilde av hvor sykehusdebatten på Helgeland er i ferd med å ta veien. Det vil rimelig raskt for alvor begynne å handle om geografi.

Da bør Kai Henriksen og resten av det politiske Rana stille godt forberedt for å kunne argumentere saklig og med fakta til fordel for Rana som stedet for det nye ene sykehuset på Helgeland. Alt annet vil være slett politisk håndverk.

Greit at Rana skal være sitt ansvar bevisst som storebror på Helgeland, men det er også lov for en storebror å si sin mening og kjempe for seg og sine.

Vi mener det er på tide at politikerne i Rana - anført av ordføreren - sier klart fra om at framtidens nye sykehus på Helgeland skal ligge her.

Følg saken - alt om sykehusstrukturdebatten finner du her

Da bør Kai Henriksen og resten av det politiske Rana stille godt forberedt for å kunne argumentere saklig og med fakta til fordel for Rana som stedet for det nye ene sykehuset på Helgeland. Alt annet vil være slett politisk håndverk.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags