Politiet advarer på det sterkeste mot bilkjøring på ulovlig "vei" over Langvatnet

NEDKJØRSEL: Det er brøytet nedkjørsel og vei over vatnet. FOTO: Politiet.

NEDKJØRSEL: Det er brøytet nedkjørsel og vei over vatnet. FOTO: Politiet. Foto:

DEL

Politiet har fått melding om kjøring med bil over Langvatnet. Nå advarer de på det sterkeste mot slik ulovlig ferdsel.

Fylkesvei 355 langs Langvatnet i Rana er stengt ved Stokkvika, der veivesenet holder på med oppbygging av ny vei etter et ras i fjor.

Dette medfører en lang omkjøringsvei for dem som ferdes i området.

Brøytet vei

Nå har kreative sjeler funnet en løsning med å lage seg vei fra Stokkvika over isen til andre siden av Langvatnet og via Yttralenningen til byen.

Dette er både ulovlig og kan være direkte farlig

Roald Bjerkadal, Politiet i Rana

– Dette er både ulovlig og kan være direkte farlig, sier Roald Bjerkadal i ranapolitiet.

Roald Bjerkadal ved Mo i Rana politistasjon.

Roald Bjerkadal ved Mo i Rana politistasjon.

– Med traktor er det brøytet vei ned til isen og over vannet, hvor vi har fått melding om at det kjører biler over, sier Bjerkadal. Han fraråder kjøringen på det sterkeste.

Kan føre til bøtelegging

– Dette er brudd på loven om motorferdsel i utmark, og kan resultere i bøtelegging. Langvatnet er dessuten regulert, slik at ingen har kontroll på tykkelsen på isen. I tillegg driver veivesenet med sprenging i området, og den ulovlige veitraseen som det nå kjøres, ligger innenfor sikkerhetssona for sprenging, sier Bjerkadal.

Han presiserer at politiet også har vært i kontakt med de kommunale etatene, og det er ikke på noen måte gitt lov til å anlegge denne snarveien over Langvatnet.

Artikkeltags