Rana Gruber kan ende opp med 40 prosent høyere fraktutgifter - har klagd til samferdselsministeren

Rana Gruber har i brev til samferdselsministeren klagd på kjøreveisavgift. Den eneste godsnæringen som rammes av denne avgiften er mineralnæringen.