De viktigste forutsetningene for at Rana skal bli et enda bedre sted å bo er ny flyplass, nytt sykehus og dypvannskai som bedrer industriens rammevilkår

DEL

LeserbrevDet viktigste vi kan gjøre for at Rana skal bli et enda bedre sted å bo er å sørge for å investere i fremtidens jobber, fremtidens infrastruktur og fremtidens næringsliv. Arbeid til alle vil alltid være jobb nummer en. De viktigste forutsetningene for å få dette til er ny flyplass, nytt sykehus og dypvannskai som bedrer industriens rammevilkår.

Rana Arbeiderparti har alltid vært en garantist for framtidsretta satsninger. For at kommunen kan være offensiv, finne nye løsninger og være fremoverlent. Det vil vi fortsatt være!

Vi har en svak befolkningsvekst i Rana, men den er lavere enn landet for øvrig også lavere enn Bodø og Tromsø. Selv om det er gledelig at vi har befolkningsvekst, så bør ambisjonene for Nord-Norges tredje største by være større. Dette kan vi få til, men vi må gjøre jobben selv.

Vi mener derfor det er veldig viktig å legge til rette for videre vekst og utvikling. Flere store investeringer må gjøres. Flere krafttak må tas. Vi skal investere i flyplassen, forskuttere for dypvannskai og arbeide for at sykehuset blir lagt til Mo. Dette er vekstmotorer for regionens næringsliv. Slike satsninger kan kun gjøres om kommunen har økonomiske muskler til det. Det har vi nå arbeidet fram.

Flyplassen vil gi økt turisme på fjell og kyst, bedre tilgjengelighet og billigere billetter. I hele regionen. Vi skal se til at PLU får de beste betingelser kommunen kan gi for å fullføre prosjektet. Dypvannskaia vil gi økt kapasitet og lavere kostnader over kai. Det trenger og fortjener verdens kanskje mest miljøvennlige industri. Det fortjener regionen. Sykehuset skal gi gode helsetjenester med dyktige medarbeidere som vil bo og jobbe i en region med varierte tilbud, og jobbmuligheter for to.

Vi vil gjøre Rana til en enda bedre vekstkommune. En kommune folk vil flytte til, bo og jobbe i - en kommune som folk trives i. Vi vil utvikle byens urbane kvaliteter, og legge til rette for at folk som vil bo i grendene kan gjøre det og ha gode kommunale tilbud også der. Vi vil bruke hele kommunen.

Rana kommune har nå en god økonomi. Det er nødvendig for å kunne investere.  Vi har fått og får nye og oppussede skoler i bydelene. Nytt sykehjem på Selfors er tatt i bruk. Vi får idrettshaller og flerbrukshaller.  Ranahallen er endelig oppusset. Mye har blitt gjort, men flere oppgaver venter. Tiden kommer også for å investere i en trygg alderdom for flere eldre.

Samtidig som vi leverer gode tjenester innen skole, helse, omsorg, kultur, barnevern og tekniske tjenester må vi drive effektivt, slik at det gir et overskudd som kan brukes til investeringer i skole, vei og sykehjem. Det er en krevende øvelse, men kontinuerlig omstilling og innsatsen fra ansatte gjør dette mulig. Investeringsnivået i kommunen er nå historisk høyt, men samtidig forsvarlig.

Rana Arbeiderparti har vært og vil være en garantist for at kommunen også fremover vil ha mulighet til å være offensiv. Til å satse for framtida.

Geir Waage , ordførerkandidat Ap og Elin Dahlseng Eide, varaordførerkandidat Ap

Artikkeltags