Luftambulansen: – Like krevende å fly inn Vefsnfjorden som Ranfjorden