HAF stenger sitt deponi på Røssvollhei etter avvik fra fylkesmannen

Setter nå alle kluter til for å orden opp, sånn at driften ved deponiet på Røssvollhei skjer helt korrekt.