Helse Nord-direktør anbefaler styret å beholde alternativ med to sykehus

En modell med stort akuttsykehus, akuttsykehus og inntil to distriktsmedisinske sentre på Helgeland, skal være med videre i mandatet.