Ambulansearbeiderne i Rana samler inn penger for å få hjertekompresjonsmaskiner til begge bilene, men det er Mo Sanitetsforening som gjør det mulig

Sanitetskvinnene stiller nemlig på eget initiativ 250.000 kroner til disposisjon for ambulansetjenesten i Rana.