Ønsker å få utsatt riving av kraftlinje for å sikre god nok nødberedskap i populært utfartsområde