Barn som lever i familier under fattigdomsgrensa og hvordan bekjempe sosiale forskjeller er tema når SV Rana inviterer til Bakeribygget