Flytter sammen i praktisk nybygg og samler spisskompetanse for husbygging, renovering og maling på en plass

Byggtorget og Beleggsenteret blir snart naboer i samme bygg.