Full enighet om flere skiløyper i fjellene i Rana

Statskog, Rana kommune og reindriftsnæringa har kommet fram til gode løsninger for oppkjørte skiløyper i Rana.