FAU-leder ved Selfors ungdomsskole Roger Kristoffersen synes det er greit at Fylkesmannen får klagen, men er skuffet over Rana kommune som ikke vil framskynde fristen for å sikre elevene god luftkvalitet.

– Jeg håper på et annet svar når det ikke er bukken som passer havresekken som skal vurdere klagen fra FAU ved Selfors ungdomsskole, sier leder Roger Kristoffersen.

Han legger likevel ikke skjul på at han er skuffet over svaret fra kommuneoverlegen i Rana, som ikke har endret enkeltvedtaket etter forvaltningslovens paragraf 33.

For høyt CO₂-nivå

Bakgrunnen er et for høyt CO₂-nivå i klasserommene i elevfløya på Selfors ungdomsskole. Dette avviket er det gitt pålegg om å rette, men fristen 20. august 2019, er etter at skolen ifølge planen, skal være nedlagt. FAU mener fristen for retting er for langt fram i tid. De har liten tiltro til at Moheia vil være klar for innflytting allerede høsten 2019.

– Vi mener sannsynligheten for at Selfors-u vil være i bruk etter denne datoen er så stor, at tiltak for å fikse luftkvaliteten ikke kan vente, men må gjøres nå, sier Roger Kristoffersen.

Kommuneoverlegen som tilsynsmyndighet mener tidsfristen er rimelig. Ifølge byggeier må det påregnes ett års gjennomføringstid dersom avviket skal lukkes gjennom renovering /installering av nye anlegg for el, varme og ventilasjon. Rektor oppgir at det ikke er ressurser tilgjengelig som gjør det mulig å redusere antall elever i klasserom, og at et slikt tiltak vil gi flere utfordringer.

Ikke overbevist

– Det synes merkelig at det skal ta ett år å rehabilitere ventilasjonen, mens det ifølge kommunen bare vil ta en skoleferie å gjøre hele Moheia om til ungdomsskole. Jeg stiller store spørsmålstegn ved dette, sier Roger Kristoffersen.

Han registrerer at arkitektene skal til å begynne arbeidet med å tegne romprogrammet som skal gjøre Mo-u og Moheia til Rana ungdomsskole, og mener det skal holde hardt å bli ferdig innen høsten 2019.

Dette synes jeg er vesentlige plager i en skolehverdag

Roger Kristoffersen, FAU-leder Selfors ungdomsskole

 

Ifølge kommuneoverlegens svar er det ikke forbundet noen helseeffekter direkte knyttet til CO₂-nivåene i klasserommene ved Selfors-u.

– Lufta er ikke giftig, men i svaret oppgir kommuneoverlegen selv at overskridelsene av CO₂-normen ved Selfors ungdomsskole indirekte kan ha negativ innvirkning på helsa. Det listes opp trøtthet, følelse av tung luft og sjenerende lukt, som i varierende grad vil plage enkeltindivider, som eksempler, sier Roger Kristoffersen og legger til:

– Dette synes jeg er vesentlige plager i en skolehverdag, og grunnlaget for at det finnes forskrifter og krav.

– Eventuelle helsemessige ulemper avviket kan medføre er vurdert som beskjedne, skriver kommuneoverlegen.

Fakta

Avdeling for helse og rehabilitering er tilsynsmyndighet i Rana kommune.

Selfors ungdomsskole er i dårlig forfatning, og skal nedlegges sommeren 2019.

FAU ved skolen mener det er for lenge for elevene å ha undervisning med dårlig luftkvalitet, men får ikke medhold i klagen.

Nå går klagen videre til Fylkesmannen.