– Vi søker etter folk som kan tenke seg å være frivillige voksne i «Pårørende-i-Rana-gruppa for barn og unge», eller PIR-gruppa som vi kaller den, sier kreftkoordinator Synnøve Edvardsen Valla.

Og understreker at målgruppa er barn og unge som er pårørende til alvorlig syke, uansett hvilken somatisk sykdom det måtte dreie seg om.

Derfor er det et bredt samarbeid for å få til møteplassen, mellom Termik Rana, Avdeling for Barn og Familier og kreftkoordinatoren.

– De vi søker er voksne som liker å snakke med barn og unge. Det vil bli lagt til rette for samtale og aktivitet i PIR-gruppa. Det vil også bli servert et måltid. Vi vet at det har stor verdi å møte andre i samme situasjon som en selv, som forstår uten de store forklaringene, sier daglig leder i Termik og kontaktperson for PIR-gruppa, Elin Smith-Hansen.

Mandag ettermiddag inviteres det til informasjonsmøte i lokalene til Avdeling for Barn og Familier, på Moskjæran vis-à-vis Mo i Rana politistasjon.

LES OGSÅ: Elevene hadde 31.000 kroner igjen etter skoleturen, og gir dem til treffpunkt for unge pårørende til alvorlig syke

– De som vil vite hva som forventes av dem som frivillige kan bare møte opp. Her vil det også bli orientert om kurset som de frivillige får, som er tilpasset arbeidet med unge. Det blir også orientert om veiledning og oppfølging underveis, sier Elin Smith-Hansen.

– Du må ha lyst og interesse, være over 18 år og ha tid til overs, sier kreftkoordinator Synnøve Edvardsen Valla. Hun legger til at det også kreves politiattest.

Møtene i PIR-gruppa er tenkt hver tredje uke. I tillegg vil det være veiledning og oppfølging av de frivillige en gang i uka.

Fagfolk fra Avdeling for Barn og Familier og kreftsykepleiere i kommunen vil delta i PIR-gruppa, sammen med de frivillige.

Ungdom har bidratt med penger for å starte opp tilbudet til barn og unge som pårørende.

– Da de ga av sitt overskudd, sa de at en slik møteplass var noe de selv hadde savnet. Derfor er vi glad for å få dette til, og håper mange voksne viser interesse. Å møte opp og å delta på kurset er helt uforpliktende, sier Synnøve Edvardsen Valla.

Fakta

Tilbudet er for barn og unge fra 6 til 16 år, som er pårørende til alvorlig somatisk syke

Mandag er det informasjonsmøte for voksne.

Møteplassen er planlagt å starte opp i januar