Når Stein E. Hovind er omringet av svarte plastsekker fylt til randen av bøsser som venter på å bli plombert og klargjort, da vet du at årets TV-aksjon er like om hjørnet.

Ulike aktiviteter for å få inn penger vil prege uka som leder opp til aksjonsdagen søndag 21. oktober.

– Mandag 15. oktober blir det tradisjonen tro næringslivsstafett. Drivkrafta er Rana og omegn Næringslivsforening, men regien har den lokale TV-aksjonskomiteen. Som før vil næringslivsfolk ringe næringslivsledere for å utfordre dem til å gi til årets aksjon, sier leder for den lokale TV-aksjonen, Stein E. Hovind.

I år går pengene til Kirkens Bymisjon, og for å være til stede under ringerunden i år kommer representater for bymisjonen i Bodø til Rana.

– Det skal opprettes et tilbud i Rana, som vi ikke har i kommunen i dag. Penger som kommer inn gjennom aksjonen, skal brukes til det. Det gir oss lokalt en ekstra motivasjon for å stå på, sier Stein E. Hovind og legger til:

– Vi har store forventninger til næringslivsstafetten fordi Rana tidligere år har fått inn mer penger enn både Bodø og Vefsn i denne uhøytidelige, men likevel viktige, konkurransen. Åpne lommebøkene og ikke minst, ta telefonen når den ringer!

 

"Mindre alene sammen", står det på T-skjorta som Hovind har tatt på seg for anledningen, slagordet til årets TV-aksjon. Innsamlede midler skal gå til tiltak i Norge.

Pengene skal brukes i Norge

– Gjennom årets TV-aksjon skal vi skape et varmere og mer inkluderende samfunn. Pengene som samles inn skal skape 700.000 møter mellom mennesker, sier Kirkens Bymisjon og forklarer:

«Alle mennesker som oppholder seg i byene våre skal få dekket basisbehov som mat, en seng å sove i og toaletter. Kirkens Bymisjon skal etablere flere akuttovernattinger. Her tilbyr vi de som trenger det aller mest et tørt, trygt og varmt sted å sove innendørs. Vi skal også etablere enkle matstasjoner som skal servere minst ett varmt måltid om dagen til mennesker som ellers har få steder de kan komme innendørs og spise varm mat. Videre skal aksjonsmidlene sikre at flere byer har et sanitærtilbud som toaletter, dusj og vaskemaskin. Dette er spesielt aktuelt for fattige tilreisende personer».

Med årets TV-aksjon skal Kirkens Bymisjon skape arbeidsplasser til mennesker som av ulike grunner faller utenfor det ordinære arbeidslivet.

– Ved å etablere flere kafeer for folk med ruserfaring eller dårlig psykisk helse ønsker vi å bidra til økt livskvalitet for mennesker i en utfordrende livssituasjon. Kafeene skal være et sted der alle kan oppleve fellesskap, spise næringsrik mat, få hvile og informasjon om andre deler av hjelpeapparatet.

TV-aksjonsmidlene skal også brukes på fritidsaktiviteter og utlån av fritidsutstyr slik at alle barn og unge kan delta på minst en fritidsaktivitet jevnlig.

Kirkens Bymisjon skal skape møter der innvandrere kan ta del i fellesskapet og få være en ressurs i sitt eget nærmiljø.

Bli med som bøssebærer

– Som årene før er skolene med elever, lærere, foreldre ryggraden i TV-aksjonen lokalt. De stiller med bøssebærere, men vi trenger flere. Har du lyst og anledning til å bli med, gå inn på blimed.no og registrer deg der. Ellers er Eivind Nicolaysen vår mann i den lokale komiteen som har ansvar for bøssebærerne lokalt, sier Stein E. Hovind.

 

Nettsida til TV-aksjonen, blimed.no, er også stedet for den som vil lese mer om årets TV-aksjon og Kirkens Bymisjon. Av miljøhensyn spares det på papirbruken, men så er det desto mer å lese på internett.

I Rana er årets aksjonskomité utvidet med en ekstra person, nemlig prostiprest Leif Larsen, en naturlig samarbeidspartner siden  årets TV-aksjon går til Kirkens Bymisjon. Foruten det, er aksjonskomiteen nokså lik foregående år med daglig leder i Frivilligsentralen Stein E. Hovind som leder. Politikerepresentantene er Eivind Nicolaysen, bøssebæreransvarlig, Trond Møllersen, rodeansvarlig og Anne Sofie Urke, arrangementsansvarlig på aksjonsdagen.

– Da lyder oppfordringa om å ta vel imot bøssebærerne søndag 21. oktober, ha penger klare og gi fra hjertet. Denne gangen vil vi lokalt se resultater fra innsamlinga. Også i år er DNB tellebank for aksjonen, når vi kommer så langt. Men før vi skal summere er det mye som skal skje for å samle inn penger til et meget godt formål, sier Stein E. Hovind.