Planlegger nye trafikktiltak når det skal bygges ny vei mellom E12 og Gruben sentrum