Krever at nedleggingen av lisenskontoret erstattes fullt ut

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Ordfører i Rana, Geir Waage, var mandag med på høring i kulturkomiteen, og skriver i en pressemelding at han ber om kompensasjon for arbeidsplassene som bortfaller ved lisenskontoret i Rana.

- Jeg har i dag som ordfører i Rana vært på høring i kulturkomiteen i Stortinget i forbindelse med mediestøttemeldinga og framtidig finansiering av NRK.

Konsekvensen av regjeringens forslag er at 106 ansatte ved NRK sitt lisenskontor i Mo i Rana mister jobben. I tillegg vil frykter jeg at det vil ha ringvirkninger for Statens Innkrevingssentral som har tvangsinnfordringskrav knyttet lisensen. Opprinnelig var det ca 30 arbeidsplasser ved SI knyttet til dette.

- Rana kommune mener det er rimelig at bortfallet av arbeidsplasser, i strid med de faglige råd fra to ekspertutvalg, kompenseres fullt ut. Rana har gjennom de nasjonale funksjonene innenfor NAV, Nasjonalbiblioteket og Statens Innkrevingssentral store tunge kompetansemiljøer innenfor arkiv, digitalisering og innkreving.

Rana kommunes krav er at man med utgangspunkt i de kompetansemiljøene vi har i Rana kan se på hvilke uløste oppgaver innenfor innkreving, digitalisering og offentlige arkiv kan se på hvilke uløste samfunnsoppgaver som kan legges til Mo i Rana. Med nye nasjonale oppgaver innenfor digitalisering,dokumentforvaltning og innkreving kan man nå kompensere Rana for samtlige arbeidsplasser som forsvinner.- To ekspertutvalg, Rimmereid-utvalget og Åmås-utvalget, har anbefalt uavhengig innkreving av NRK-bidrag. Rana kommune har derfor støttet en modell med husstandsavgift med sosial profil, slik blant annet Tyskland og Sveits har innført. Det er derfor et ekstra stort tilbakeslag når NRK lisensavdelingen legges ned i strid med de faglige anbefalinger som er gitt underveis i prosessen. Usikkerheten over lang tid har vært en stor påkjenning for de ansatte i Mo i Rana som er berørt av saken.
 

Konsekvensen av regjeringens forslag er at 106 ansatte ved NRK sitt lisenskontor i Mo i Rana mister jobben. I tillegg vil frykter jeg at det vil ha ringvirkninger for Statens Innkrevingssentral som har tvangsinnfordringskrav knyttet lisensen. Opprinnelig var det ca 30 arbeidsplasser ved SI knyttet til dette.


- Rana kommune setter pris på at regjeringen går inn med kompenserende tiltak gjennom utvidelser ved Nasjonalbiblioteket. Samtidig er det et gap mellom antallet stillinger som forsvinner ved NRK lisensavdelingen og nye stillinger som er antydet, på om lag 70.

Rana kommune er også opptatt av at Kulturdepartementet som eier av både NRK og Nasjonalbiblioteket legger føringer slik at oppsagte ved NRK lisensavdelingen så langt som overhodet mulig blir tilbudt stillinger ved Nasjonalbiblioteket. Det må også legges føringer slik at alle oppsagte tilbys nye muligheter i form av stillinger, etterutdanning eller andre kvalifiserende tiltak, skriver Waage i pressemeldinga.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken