Rana kommune får 4,3 millioner kroner for klimatiltak, og gratis utlån av elsykler er ett av tiltakene: - Dette er vi veldig fornøyde med

Foto:

DEL

Rana søkte om Klimasats-støtte til 12 prosjekter, og fem av disse fikk gjennomslag. Det betyr at det, blant annet blir gratis utlån av el-sykler i kommunen.

- Kommunene i Nordland inkludert Nordland fylkeskommune får totalt tildelt nesten 8,9 millioner kroner til ulike tiltak Av disse får altså Rana nesten halvparten. Dette er vi veldig fornøyde med, står det på nettsiden til Rana kommune.
 

Rana søkte i år om støtte til totalt  12 tiltak og fikk støtte til fem av dem:
 

 • Båsmo barneskole, kr. 3 000 000, for at skolen skal bygges med energikilde med lavt klimagassutslipp samt tiltak for å redusere utslipp fra byggeplassen. 
   
 • Gruiben barneskole, kr. 652 500, for merkostnader ved klimatiltak som f.eks. energikrav ut over dagens minimumskrav.
   
 • Lån en elsykkel - tilbud til innbyggerne i Rana, kr. 250 000, for målrettede tiltak for å erstatte fossil biltransport med sykkel.
   
 • Forprosjekt Smart mobilitet, kr. 200 000, for å kartlegge muligheter for klimatiltak innen mobilitet og transportvaner.
   
 • Forprosjekt Grønne innkjøp i Rana kommune, kr. 150 000, for å kartlegge og få på plass et system for offentlige grønne innkjøp i Rana kommune
   

- Klimasats-prosjektene gir utslippskutt på kort og lang sikt, renere luft, innovasjon og økt etterspørsel etter klimavennlige produkter og tjenester, uttaler direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro, på hjemmesiden deres.

​Klimasats ble etablert av regjeringen i 2016 som et bidrag for å bremse klimaendringene. Midlene gjør det enklere å få gjennomført lokale kilmatiltak. Kommunene må selv finansiere en vesentlig del av prosjektene de får støtte til. Økningen på over 60 prosent i antall søknader sammenliknet med i fjor, viser at kommunene trapper opp innsatsen for å redusere klimagassutslipp. 

Artikkeltags