Etter fire valg har Marianne nettopp begynt å ta imot stemmer for siste gang. Rett før valget begynner hun i ny jobb