Bevillingskontoret og politikerne i Rana kommune mente Arturas Vaitkevicius ikke var egnet til å ha skjenkeløyve. Men innehaveren av Adams Mat og Vinhus nekter å gi opp.

Helt siden han overtok stedet fra Vahid Nabi i sommer, har Vaitkevicius jobbet for å få skjenkeløyve, slik at han kan få åpne dørene på restauranten som står klar i Mo sentrum.

Avslag

Hos bevillingskontoret i Rana kommunen ble det først stilt spørsmål til hvem av Nabi og Vaitkevicius som var den reelle eier og driver av stedet. Seinere har det kommet til flere forhold som gjorde at bevillingskontoret ikke ønsket behandle skjenkesøknaden gjennom et administrativt vedtak slik det skjer i de fleste tilfeller. I stedet kom saken opp til politisk behandling i kommunens helse- og omsorgsutvalg 24. oktober. I mellomtiden hadde kommunen gått til anmeldelse av Nabi og Vaitkevicius, for forsøk på korrupsjon – noe de to selv stilte seg helt uforstående til.

I tråd med administrasjonens innstilling vedtok politikerne enstemmig å avslå søknaden, med begrunnelse i at en ikke fant søker egnet til det ansvar det er å inneha skjenkeløyve.

Jeg føler meg jo motarbeidet og har ikke stor tillit til kommunen

Arturas Vaitkevicius Innehaver Adams Mat og Vinhus

 

Nå er korrupsjonsanmeldelsen henlagt, for både Nabi og Vaitkevicius. Det bekrefter påtaleansvarlig jurist i Nordland politidistrikt, Monica Nøtland.

– Det stemmer, forholdet er henlagt etter bevisets stilling, opplyser Nøtland.

Henleggelsen skjedde 27. oktober, tre dager etter at helse- og omsorgsutvalget behandlet skjenkesaken. Påtalejuristen sier henleggelsen ikke er blitt påklaget.

Klage til fylkesmannen

Vaitkevicius har klaget kommunens avslag direkte til Fylkesmannen.

– Jeg føler meg jo motarbeidet og har ikke stor tillit til kommunen, sier han.

Rådmann i Rana, Robert Pettersen, sier følgende om henleggelsen:

– Dette er den vurderingen politiet har gjort, og tar den til etterretning.

Han forklarer at henleggingen av korrupsjonsanmeldelsen ikke får noen betydning for avslaget på skjenkesøknaden.

– Nei, den er behandlet. Skulle det kommer en ny søknad, vil vi behandle denne på lik linje med alle andre søknader, sier Pettersen.

Til det at kommunens skjenkenekt er påklaget direkte til Fylkesmannen fordi Vaitkevicius har liten tillit til kommunen, sier Pettersen:

– Jeg registrer at vedtaket er påklaget. Men vi har en alkoholpolitisk plan med strenge kritierier vi må følge. Det gjelder denne søkeren som alle andre.

Får servere mat

I påvente av endelig avklaring om skjenking, har Vaitkevicius søkt kommunen om i mellomtiden i hvert fall å få servere mat.

Her har rådmannen en gladnyhet til Vaitkevicius.

– Søknaden om matservering ble behandlet torsdag, og tillatelse gitt. Her stilles det noe mildere krav enn for skjenking, forklarer Pettersen.

–Jeg er kjempeglad for det. Så håper jeg at det kan ordne seg med resten om ikke lenge, sier Arturas Vaitkevicius, som sier han håper å nå kunne ta i mot de første matgjestene om rundt ti dager.

Dette er saken

Kommunen har ikke villet gi Arturas Vaitkevicius skjenkebevilling.Kommunen anmeldte ham for korrupsjonsforsøk, men politiet har henlagt saken.

Nå har Vaitkevicius fått tillatelse til å åpne matservering.

Kommunens avslag på skjenkebevilling er anket til fylkesmannen.